Zoeken
Praktische infos
  1. Wat verdient een oliemaatschappij per verkochte liter?
  2. De prijs aan de pomp schommelt niet zo veel als de prijs van ruwe olie! Hoe valt dat te verklaren?
  3. Wat is de programmaovereenkomst?
  4. Waarom zijn de brandstoffen zo duur geworden?
  5. Duur, duurder, duurst ...

1. Wat verdient een oliemaatschappij per verkochte liter?
In tegenstelling tot de Staat, zijn de marges van de operatoren niet flexibel. Wat ook de aankoopprijs van de geraffineerde producten is, per 1 januari 2006 bedraagt de maximale marge van de operatoren € 0,048 per liter stookolie en € 0,136 per liter brandstof (benzine of diesel).

Deze marge moet alle kosten dekken voor het naar de klanten brengen van de aardolieproducten: transport, opslag, distributie, administratieve en personeelskosten en eventuele kortingen. Wanneer al die kosten van de marge zijn afgetrokken, valt de winst per liter voor de operator uit te drukken in tienden van een eurocent.
2. De prijs aan de pomp schommelt niet zo veel als de prijs van ruwe olie! Hoe valt dat te verklaren?
Door de zeer hoge fiscale druk op aardolieproducten in ons land heeft de prijsschommeling van ruwe olie minder invloed op de benzineprijzen aan de pomp dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Bekijken we even het voorbeeld van loodvrije super 95 (januari 2006):
Basisprijs (= product uit de raffinaderij): € 0,344 per liter = 26,22%
Marges: € 0,147 per liter = 11,22%
Accijnzen + energiebijdrage + btw: € 0,819 per liter = 62,57%!

Maximale consumentenprijs: € 1,310 per liter = 100%


Stel dat de prijs van ruwe olie van de ene dag op de andere een derde van zijn waarde verliest en bijvoorbeeld in plaats van 66 nog maar 44 dollar per vat kost. Dan zou de benzineprijs dalen van € 0,344 per liter naar € 0,229 per liter. Dat is dus een prijsverlaging van € 0,139 per liter, oftewel 10,6% van de maximumprijs. En dit terwijl de prijs van ruwe olie 33% is gedaald!

Voor producten met een lage fiscale druk zoals stookolie is het effect van de prijs van ruwe aardolie veel duidelijker voelbaar voor de consument. Op 1 januari 2006 bedroeg de maximumprijs van stookolie € 0,5285 per liter. Een prijsverlaging van 33% voor ruwe aardolie zou de maximumprijs van stookolie doen dalen met € 0,144 per liter, een verlaging van 27,2%.
3. Wat is de programmaovereenkomst?
De programmaovereenkomst legt vast hoe de maximumprijs van aardolieproducten wordt berekend. Zij bepaalt dus het prijsplafond, want de effectieve prijs aan de pomp wordt uiteraard bepaald door de marktconcurrentie tussen de verschillende operatoren. De allereerste programmaovereenkomst werd in 1974 gesloten tussen de Belgische Staat en de Belgische Petroleum Federatie (BPF).


Waarom een programmaovereenkomst?

De oliecrisis van 1973-1974 leerde ons dat de oude manier van prijsstelling (vraag om een prijsverhoging zoals bij brood) niet flexibel genoeg was om de snelle schommelingen van de ruwe aardolieprijs op de wereldmarkt en de evolutie van de dollar het hoofd te bieden.

Dit gebrek aan flexibiliteit maakte het niet mogelijk om snel genoeg de internationale marktschommelingen te laten doorwegen op de prijs van de eindproducten. Dit veroorzaakte een ware chaos op de Belgische markt en leidde uiteindelijk tot brandstoftekorten in ons land. Wie herinnert zich nog de autoloze zondagen en de benzineschaarste aan de pomp?

Na deze ervaring besloten de autoriteiten in 1974 om een nieuw systeem in te voeren dat automatisch rekening hield met de wereldmarkt. Als de prijs van de aardolieproducten op de internationale markt bepaalde drempels bereikt, dan wordt de maximumprijs in ons land automatisch aangepast.

Het eerste doel is hiermee bereikt: dankzij de programmaovereenkomst zijn de maximumprijzen in België beter aangepast aan de internationale markten. Bovendien bevat de programmaovereenkomst mechanismen om de olievoorraad van ons land te garanderen en om de Belgische consument te beschermen tegen speculatie in crisisgevallen.


Hoe wordt de prijs concreet berekend?

Het Ministerie van Economische Zaken berekent dagelijks de prijs per liter van de eindproducten (benzine, diesel, stookolie,...) op basis van hun internationale notering en de dollarkoers.

Bij deze prijs wordt een distributiemarge gevoegd die alle operationele kosten dekt om het product van de raffinaderij naar de consument te brengen. Daar komen ook nog eens bij: de kosten verbonden aan de verplichte reservevoorraad, de distributiekosten, de bijdrage aan het Bodemsaneringsfonds voor tankstations en de taksen (accijnzen en btw).
4. Waarom zijn de brandstoffen zo duur geworden?
Windt u zich ook op over de hoge brandstofprijzen? Verschillende factoren zijn verantwoordelijk voor de enorme stijging van de prijs van benzine en diesel op ongeveer 15 jaar tijd.


De wereldmarkt

We verbruiken alsmaar meer brandstoffen. De vraag stijgt, maar het aanbod daalt. Dit komt vooral door de productiebeperkingen van de olie-exporterende landen (OPEC). Het is dus niet zo verwonderlijk dat de prijzen stijgen, zowel op de internationale markt als aan de pomp!


De fiscus

De fiscus heeft niet te klagen. De Belgische Staat wordt rijker met elke kilometer die wij rijden. Alle accijnzen, energietaksen en btw samen vertegenwoordigen maar liefst 56% van de prijs van een liter diesel. En voor benzine is dat zelfs 67%. Deze en andere cijfers vindt u op de website van het Ministerie van Economische Zaken.
5. Duur, duurder, duurst ...
Sinds 1999 zijn de brandstofprijzen duizelingwekkend gestegen: 20% hoger voor ongelode super 95, 37% hoger voor diesel. Maar de prijzen zijn niet bij elke pomp dezelfde. Talrijke verkooppunten kennen al dan niet belangrijke kortingen toe op de officiële maximumprijs.

Een enquête van Test-Aankoop heeft de prijzen vergeleken in 3230 verkooppunten, bijna alle tankstations van het land.


Algemeen beeld

Ongeveer 70% van de Belgische tankstations biedt een korting op de officiële prijs. Gemiddeld bedraagt deze korting 3,52% op super 95 en 4,70% op diesel. In de meeste gevallen is de korting lager dan 5%. Maar voor diesel kent meer dan één station op tien een korting toe van meer dan 7,5%. De grootste kortingen die binnen het kader van dit onderzoek werden genoteerd, bedroegen zelfs 16 à 17%.

Per provincie worden in Henegouwen het vaakst kortingen toegekend (meer dan 90% van de tankstations) en gemiddeld ook de grootste: respectievelijk 3,65% en 4,64% lager dan de officiële maximumprijs voor Eurosuper 95 en diesel. Op de tweede en derde plaats staan de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen (met gemiddelde kortingen van 2,84% en 2,54% voor Eurosuper 95 en van 3,51% en 3,96% voor diesel). De provincie Luxemburg is daarentegen de duurste met gemiddelde kortingen van slechts 0,92% en 1,33%. Bovendien past een meerderheid van de tankstations er gewoon de officiële maximumprijs toe.


^ TOP ^

FAQ       Praktische infos       Pers       Applets       Contacteer ons       Corporate
Door gebruik te maken van deze site aanvaardt u de algemene voorwaarden die u hier kunt lezen - Copyright© 2005-2007