Zoeken
Spelregels: Vinodis-wedstrijd
  1. Informatie
  2. Regeling van de wedstrijd
  3. Fraude
  4. Uitslag van de wedstrijd
  5. Gelijkspel

1. Informatie
De wedstrijd start op 15 januari 2007 om 00u01 en eindigt op 13 februari 2007 om 12u.
2. Regeling van de wedstrijd
De wedstrijddeelnemers moeten de 30 vragen (één per dag) zo vaak mogelijk juist beantwoorden om door te kunnen gaan naar de tweede ronde. Dagelijks wordt een nieuwe vraag bekendgemaakt. De wedstrijd is open voor iedereen zolang nog niet alle 30 vragen werden gesteld. De vorige vragen blijven dus altijd beschikbaar.

Wanneer een deelnemer een vraag heeft beantwoord, kan dit antwoord niet meer worden veranderd. U hebt dus slechts één kans per vraag. Een correct antwoord is goed voor één punt. U krijgt geen punten voor foute antwoorden.
3. Fraude
Bij fraude of poging tot fraude verliest de deelnemer alle verzamelde punten en kan hij of zij niet langer deelnemen aan de wedstrijd.
4. Uitslag van de wedstrijd
De winnaar wordt gecontacteerd via e-mail. Als de winnaar zich terugtrekt, dan wordt de prijs toegekend aan de volgende persoon in de rangschikking, enz.
5. Gelijkspel
Bij ex-aequo van het aantal punten is de winnaar de persoon die als eerste de maximale score behaalde.


^ TOP ^

  Terug

FAQ       Praktische infos       Pers       Applets       Contacteer ons       Corporate
Door gebruik te maken van deze site aanvaardt u de algemene voorwaarden die u hier kunt lezen - Copyright© 2005-2007